Mededeling

Beste mensen,

Onlangs is de website verplaatst naar een andere server om bij te blijven met de nieuwste mogelijkheden.
Dit heeft echter ook enkele problemen veroorzaakt. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe website.

Uploaden van foto's kan momenteel problemen opleveren.

Inzendingen uploaden gaat via de procedure zoals te lezen op deze pagina.

IMAGE Verslag van 2 november 2019
Tuesday, 05 November 2019

Op 2 november waren we weer in ons vertrouwde honk in het Weeshuis.

Zelfportret

Omdat Tom twee afspraken op dezelfde ochtend had stond zijn onderwerp als eerste op de agenda: het vervolg op het ‘paprika’-project.

Zelfportret gaat over jou. Door jou, het mag ook een selfie zijn. Wees creatief, heb humor en zelfspot, wees brutaal. Alles mag.

Inleveren: digitaal uploaden (link volgt in de nieuwsbrief)

Deadline: uiterlijk dinsdag 19 november 18:00 uur

Maak de resolutie niet te klein en de compressie niet te hoog.

Je mag enkele foto’s inzenden – maar niet een berg, je moet wel zelf kiezen.

Bespreking: in de bijeenkomst van 23 november.

Tips van Tom:

De camera kan als volgt worden bediend:

Op een statief met de zelfontspanner

Met een draadontspanner

Met een afstandsbediening

Door iemand op de knop te laten drukken

In een spiegel

Op armlengte (de selfie)

Hoe bespreken we het?

We beschouwen het creatief proces. Waarom en Hoe deed je het?

Wat moet er gebeuren om het voor iedereen leuk en uitdagend te maken?

Let op de nieuwsbrief!

 

Maandelijkse Uitdaging

Net voordat Marcel voor een totale zonsverduistering zorgt, begint Milou aan haar presentatie

Milou deed in een 15-minutenpresentatie verslag van de verrichtingen van de themagroep Maandelijkse uitdaging, bestaande uit Angela, Arno, Joyce, Paul, Silvia, Theo, Yvonne en Milou. Het doel was beter leren kijken. Dat werd geoefend door individueel maandelijks aan de hand van een thema/opdracht, binnen een kilometer van huis foto’s te maken. De resultaten werden in de woonkamer op scherm getoond en samen besproken. Alléén die foto’s kwamen in de eregalerij, die voldeden aan de opdracht, daadwerkelijk in die maand waren gemaakt, en die gemaakt waren in die ene kilometer. Milou vertelde dat de deelnemers daarbij onderling streng waren, smoesjes werden niet geaccepteerd. De belangrijkste lessen gingen over het scala aan mogelijkheden dat bij iedere opdracht is te verzinnen, steeds veranderend licht, beter kijken en daardoor nieuwe interessante plekken in je eigen omgeving ontdekken, en leren omgaan met het lastige van een bekende en uit fotografisch oogpunt misschien wel saaie omgeving. De foto’s staan online bij www.fotomilou.nl.

 

Selectie van de inzending voor De Beste Club (afdelingswedstrijd)

Nog even en de jury kan de stemmen gaan tellen...

Bart, Hans en Klaas hebben de selectie voor De Beste Club voorbereid. Er waren slechts achttien inzendingen, wat meteen de discussie deed losbranden hoe belangrijk we wedstrijden vinden, welke belemmeringen de leden misschien voelen om werk mee te brengen en hoe we het meebrengen kunnen stimuleren. Er is nog te veel schroom om werk mee te nemen en aan bespreking te onderwerpen. Raar, voor een fotoclub. We willen er verandering in brengen. De makers van de geselecteerde foto’s hebben afspraken gemaakt over aanleveren van beelden en maken van passe-partouts.

 

Fotobespreken

Gerdien aan de leiding

We hebben weer een flinke deuk geslagen in de voorraad te bespreken foto’s. De bespreking ging onder leiding van Gerdien geanimeerd; er was voldoende tijd en actieve deelname aan het gesprek. Er zijn nog foto’s ter bespreking in voorraad, maar omdat ‘steeds dezelfde’ leden inzenden, worden met name de wat terughoudende leden gevraagd hun beelden in te sturen. In de marge van de bijeenkomst is nog druk gefilosofeerd over stimulering van inzending…

Let op de nieuwsbrief voor de instructies!

 

Enquête

Het bestuur heeft besloten een kleine enquête te houden onder de leden met vragen over lidmaatschap, activiteiten, wedstrijden en jureren. Hij wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. Inzenden gaat elektronisch en kost niet veel tijd. Vul vooral de ‘vrije velden’ in met je mening over ongeveer alles!

 

vriendelijke groet,

KeesM

Read More...
IMAGE Marcel van Balken op bezoek
Sunday, 13 October 2019

Op 12 oktober waren we eenmalig terug in ons tijdelijk honk in de Herensociëteit. We verwelkomden twee aspirant-leden.

De Rondvraag leverde de volgende punten op:

Fotograaf Bas Loozekoot, die in het verleden onze gast was, heeft na lange tijd eindelijk zijn boek Out of Place op stapel. Hij is een crowd-funding-actie begonnen om het boek daadwerkelijk te kunnen uitgeven. Looptijd nog een week. Met €45 teken je in voor een gesigneerd exemplaar, als het doel niet wordt gehaald krijg je je geld terug, zegt de site.

De Wedstrijdcommissie komt nog met een nieuwsbrief(artikel) over onze deelname aan de afdelingswedstrijd De Beste Club die op 10 december 2019 in Zeist gejureerd en besproken wordt. Wijzelf bereiden ons voor door in de clubbijeenkomst van zaterdag 2 november één of twee op A4 geprinte foto’s mee te nemen en gezamenlijk te jureren. Geen lijst of passe-partout, geen digitale inzending, alleen een A4. De vorm staand, liggend of vierkant is vrij, maar je foto moet passen op een A4. Wie selecteren moeilijk vindt kan aan de wedstrijdcommissie hulp vragen. LET OP NADERE INSTRUCTIES.

Marcel van Balken, foto: Kees Molders

Fotograaf Marcel van Balken was zaterdag onze gast. Hij sprak over Conceptuele fotografie en liet niet alleen vele voorbeelden van zijn werk zien, maar deed ook uit de doeken hoe hij tot het door hem gewenste resultaat kwam.

Conceptuele fotografie zal voor vele hobbyfotografen een wat zweverige, vage term zijn. Vermoedelijk doen we er goed aan dat zo te laten, een exacte definitie slaat de discussie en de fantasie gewoonlijk morsdood. Voor Marcel is het een zaak van het tevoren ontwikkelen van een idee of concept, en dat vervolgens fotograferen. Het gaat dus om plannen, niet om toevallig vinden en meenemen. Je bent zelf regisseur van je foto’s qua uiterlijk, gevoel en sfeer. Als je er in slaagt verdieping aan te brengen, extra lagen toe te voegen, dan geeft dat meer voldoening dan het simpel gebruiken van een aangetroffen situatie.

Marcel vertelt uitgebreid over zijn analoge periode, met veel plak- en knipwerk, maskers en lange avonden in de donkere kamer. Het kostte erg veel tijd. Hij vertelt over jury’s en ballotages waarin zijn werk met enig dédain terzijde werd geschoven als ‘geen fotografie, geen kunst’.

Later ging hij over op basale ‘candid’-fotografie met een 28mm-objectief en geforceerde Tri-X. Hij drukte de foto’s af zoals hij ze in de zoeker zag. Hij was feitelijk in de straatfotografie terecht gekomen, fotografeerde graffiti – maar dan in een betekenisvolle context, zonder al te veel te leunen op de op muren en deuren gespoten tekst. Je kunt in straatfotografie toch enigszins regisseren door een aantrekkelijk standpunt op te zoeken en te wachten tot en iets gebeurt. Een stap verder en een echtgenote of broer kan acteren in die setting. Zo kwam hij toch weer op een door hem geconstrueerde werkelijkheid terug.

De voorzitter dankt de spreker. Foto: Arno Elshout.

Marcel beveelt aan, een echt moeilijke opdracht te kiezen waarover je echt een tijd moet nadenken voor je beeld krijgt bij wat je gaat doen. In zijn surrealistische werk is de inspiratie door Esscher, Willink en Magritte terug te zien. Hij verzamelt veel ruimtes, bijvoorbeeld in musea of leegstaande panden, als mogelijk decor voor zijn beelden. Die vult hij aan met een doorlopende verzameling dieren, mensen, water, wolken en ‘living statues’. Hij raadt aan altijd zélf beelden te maken en waarschuwt tegen het gebruik van op internet gevonden materiaal, ook als dat van beeldbanken e.d. komt. Maak altijd alles zelf.

Als hij meedoet aan wedstrijden zorgt hij er voor dat zijn foto’s niet te overladen zijn. De jury geeft immers maar vier of vijf seconden voor het ‘zien ‘ van je beeld, in die tijd moet het klikken.

Marcel biedt zijn werk aan op zijn site, in de vorm van print en in een boek Conceptuele Fotografie.

 

De volgende bijeenkomst

is op zaterdag 2 november, 10:00 uur, weer in het Weeshuis.

We hebben dan een kleine ALV ter vaststelling van de contributie over 2020, een 15-minutenpresentatie van Milou en de selectie voor De Beste Club.

Tot dan,

Kees Molders


Read More...
IMAGE Ed van der Elsken
Wednesday, 25 September 2019

Zo, dat was weer een zeer geslaagde uitstap, naar Rotterdam op zaterdag 21 september 2019.

Eerst koffie, voor we aan de rondleiding beginnen over de expositie van Ed van der Elskens werk.

De rondleidster gaat er zonder meer van uit dat we even op de foto gaan, in de entree van de expositie (de andere groep heeft dat niet gedaan, pindakaas voor hen!).

De restauratie van 42.000 door schimmels aangetaste dia's van Ed van der Elsken was de directe aanleiding van deze tentoonstelling. Hier inspecteert ons jongste aspirantlid de vorderingen van het werk.

Op de lichtbak lag een deel van de oogst, na restauratie. Van der Elsken gebruikte Ektachrome en Kodachrome-films. Hier een macro van de originele dia die tot het uithangbord van de tentoonstelling werd gemaakt: de kus, ergens in de jaren '70 opgenomen. De fotograaf kruipt dicht op zijn zonovergoten onderwerp. De plaat laat de levenslust zien die in het geëxposeerde ouevre naar voren komt: Lust for life. Een Nederlandse fotograaf in het Nederlands Fotomuseum, met een Engelse titel: zo werkt het tegenwoordig. Hoezo brexit?

Hier staan we stil bij Ed's Parijse periode, waar we onder anderen Val Myers  zien met haar rode haar. Rechts het gezin dat Ed met Ata Kando vormde. Achter de rondleidster een foto in Amsterdam, waarin het bandje van een blokhak-schoen moet worden bijgesteld. 1975 is minirokkentijd.

De projectie op meerdere schermen was erg mooi gemaakt, zeer aanbevolen, voor wie nog gaat kijken. Dat zou in de analoge tijd nooit mogelijk zijn geweest, hoe knap dia-voorstellingen ook in elkaar werden gezet, met meerdere projectoren. Hoofdtelefoon op! Hierboven het leven aan de IJsselmeerdijk, Edam, 1970. Een woonwagen, tuin, dijk en de warmte van de zomer 1970.

De rondleiding was oké; de tentoonstelling vormde een fraaie, nostalgische tijdcapsule met beelden van over de hele wereld. 

Het kleurenwerk vormt een bijzonder contrast met de eerdere expositie in zwartwit van Van der Elsken (tezamen met de expositie van Robert Frank), jaren geleden, in hetzelfde museum.

Dank aan Yvonne, Thea en Joyce voor de organisatie van deze uitstap!

Foto's van Kees Molders (uitgezonderd de groepsfoto ;-).

Groet,

Kees Molders

 

Read More...
IMAGE OMD 2019
Wednesday, 25 September 2019

Even twee plaatjes van de opening van de expositie 'OMD 2019, plaatsen van plezier' in de Grote Barbarakerk, op zaterdag 14 september 2019:

Ik weet niet wat de penningmeester hier zegt, maar zijn betoog lijkt met ontzetting te worden aangehoord. Het gaat vast over de cake...

Jan Copier poseert trots naast de banier die de Activiteitencommisie heeft laten maken voor deze en eventuele volgende tentoonstellingen/evenementen. Jan heeft ten behoeve van deze vlag zijn foto naar onderen toe kunstig uitgerekt zodat het doek gevuld werd met water, waardoor tevens een merkwaardig perspectivisch effect ontstond. Knap & doelmatig!

De expositie schijnt tijdens de pianowandeling (de avond tevoren) goede belangstelling te hebben getrokken. Ik ben ook zondagmiddag nog even langsgeweest, maar het bezoekj liet toen te wensen over.

Beide foto's zijn gemaakt door Marcel Mickers.

groet

Kees Molders.

Read More...
IMAGE Rawconverters
Thursday, 11 July 2019

Een tijdje terug heb ik in een 15-minuten-presentatie laten zien welk verschil je kunt maken door geen genoegen te nemen met de jpg die uit je camera rolt. Eenvoudige raw-bewerking maakt echt een wereld van verschil. Ik liet na elkaar steeds paren zien van camera-jpg's en foto's die vanuit raw bewerkt waren. Ongeveer zo:

Links: onbewerkte jpg recht uit de camera, rechts: in Capture One bewerkte raw. Een fel door de zon beschenen lichte muur, en donkere details in de schaduw.

De clou was niet of het getoonde resultaat naar jouw smaak is, maar of je de mogelijkheden gaat herkennen en of je ook zin krijgt om eens aan raw-bewerking te beginnen. De mogelijkheden van bewerking van raw's zijn immers veel groter dan die met jpg's. Ik weet dat in ieder geval één lid de stap heeft gemaakt. Hij haalt alvast meer uit zijn camera dan vroeger.

Over beeldbewerkingssoftware heb ik op mijn eigen site een uitgebreide pagina gemaakt (aanbevolen ;-).

MarcelB wees me op de tutorials van Matt Kloskowski, een zelfbenoemd 'photoshop-guy' en raw-bewerkingsgoeroe. Indertijd heb ik veel van zijn instructiefilmpjes gevolgd. Hij geeft veel lessen en workshops en verkoopt ook online-tutorials. De volgende is gratis:

Op Kloskowsky's site kun je dit lespakket downloaden, waarin hij in een aantal video's toelichtingen geeft die de omschakeling van Adobe (Photoshop en/of Lightroom) naar ON1, Affinity, Capture One, Luminar en DxO makkelijker moeten maken. Hij gaat in op de voor- en nadelen van de afzonderlijke programma's. Hij is overigens géén tegenstander van de Adobe-producten, ook voor Photoshop en Lightroom zijn er diverse cursussen.

Doe er je voordeel mee!

Groet

KeesM.

Read More...
IMAGE Seizoensafsluiting bij Vollin
Monday, 08 July 2019

▲ Op zaterdag 6 juli 2019 beleefden we met uitstekend weer de seizoensafsluiting van de CFC. De Activiteitencommissie had een uitstap georganiseerd op eigen terrein, dat wil zeggen: in Culemborg. We waren te gast bij Jet en Luc van Vollin, café voor passie en verbeelding. Daar zaten we dus goed.

 

▲ De aftrap door Yvonne en Jet. Na de koffie werden de opdrachten toegelicht. Via een truc met een kwartetspel werden de deelnemers in groepen verdeeld die naar buiten werden gestuurd om foto’s te maken:

 

▲ mensen in gesprek (nietsvermoedende plaatsgenoten krijgen de vraag “Wilt u even een geanimeerd gesprek voeren a.u.b? Het is voor de Kunst met een grote K.”)

 

▲ iets met blauw (misschien een beetje flauw daarom niet ingezonden, maar deze was te mooi oranje om te laten schieten),

verder een paspop, lijnen in het landschap en sporters. Iedere groep appte in iedere categorie hun beste werk naar de op café wachtende jury.

▲ De jury in conclaaf (Rob, Joyce, Jet, Wim)

▲ Yvonne presenteert de inzendingen

▲ Het winnende team

▲ Buitenlucht stimuleert de trek: de lunch gaat worden geserveerd.

Ik wil niet meteen zeggen dat we een nieuw clublokaal hebben gevonden, maar het was wel uitermate gezellig…

Noot: zorg dat je Snapseed op je telefoon hebt, dan kun basisbewerkingen op je foto’s loslaten, maar ook experimenteren met filtertjes en kadertjes (zie boven). Gratis en leuk. Er is zover ik weet geen gebruiksaanwijzing, maar dat hoeft ook niet, gewoon eindeloos pielen met je telefoon. Dan kun je eindelijk naar waarheid zeggen dat je met je smartphone creatief bezig bent. Snapseed vind je gratis in de Android- en iPhone-store.

Een verzameling foto’s (inzendingen, ‘making of’, gezelligheid) komt op de website, let op de nieuwsbrief voor upload-instructies.

Groeten en tot na de vakantie,

Kees M.

alle foto's : KeesM

 

Read More...
IMAGE Johan Huizing flitst
Sunday, 16 June 2019

Een ochtendje uitleg over flitstechniek - ik moet bekennen dat ik daar een zwaar hoofd in had. Voor je het weet gaan de synchronisatietijden en diafragma's het ene oor in en het ander uit. Dat pakte echter bijzonder goed uit, kennelijk heeft onze planner, Marcel Mickers, een goede hand van kiezen uit de sprekers die de fotoclubs in Nederland bezoeken.

Nu zeg ik vaker dat ik een spreker een succes vond, maar ik meen het wel. Johan Huizing is een goede docent, die anekdotes en ware (?) verhalen aaneenrijgt tot een leuk college. Hij was bij ons op bezoek op zaterdag 15 juni 2019. Aan andere fotoclubs: Johan kan ik je van harte aanbevelen.

foto: Kees Molders

'Dit is mijn zwager', zegt hij dan, 'met hem heb ik gewed dat ik hem scherp zou kunnen fotograferen met een lange sluitertijd'. Het beeld van een ongelovig kijkende man achter een groot halfleeg glas bier laat de twijfel toeslaan - zwager, heus? Is dat niet Simon Carmiggelt ;-)? Maar het verhaal over de flits is helder. Ook zijn kinderen laat Johan als figuranten optreden in zijn flitsfoto's. Ze halen capriolen uit op het skateboard en vluchten voor denkbeeldige dino's, steeds gevangen in een goed gedoseerde flits.

Hij vertelt een interessant verhaal over zijn opleiding aan de fotoacademie, waar hij foto's van onder meer Rineke Dijkstra moest nabootsen. Tot in detail - de voorbeelden die hij toont overtuigen zonder meer. Het resulteerde in een diepgaande studie naar het karakter van flitslicht.

foto: Rob Meij

Handig combineert Johan de reeds bekende belichtingsdriehoek (diafragma, sluitertijd, iso) met het flitsvierkant (iso, diafragma, sterkte en afstand) tot het door hem bedachte Flitshuis. Het flitshuis is een metafoor voor de zaken die samen een goed belichte (flits)foto opleveren. Kijk op zijn site! Alle aanwezigen kregen een 'flitshuisje', dat is een kaart met de samenvatting en het schema.

Na afloop, eigenlijk in de verlenging, hebben we onder Johans leiding buiten geoefend met camera en flits. Het was juist het goede weer voor een flitssesie.

Ik had vrijdag mijn accu's geladen en dacht voorbereid aan het werk te kunnen. Waren de accu's toch een decennium ouder dan ik dacht, dus ze weigerden dienst. Altijd leuk, klunzen met apparaten. Dank aan Ton voor het lenen van zijn AAtjes. Nieuwe bestellen dan maar. Ik hoor dat de Ladda's net zo goed zijn als de Eneloops, maar dan veel goedkoper. ◄ Dat was een rare zin, maar een geoefend fotograaf snapt wat ik bedoel. En als je het niet begrijpt: Googel of DuckDuckGo.

Tot de volgende keer, dat is op zaterdag 6 juli in Vollin, Tollenstraat 26. Heb je je nou nóg niet opgegeven!? Kijk in de nieuwsbrieven!

groeten,

KeesM

Read More...
IMAGE Documentair!
Monday, 27 May 2019
Lijnenspel

Op zaterdag 25 mei 2019 zagen we de foto's die gemaakt zijn tijdens de uitstap naar de expositie van Erwin Olaf. Het 'lijnenspel' dat in de meest uiteenlopende vormen aanwezig was in en om het gemeentemuseum in Den Haag werd door onze fotografen vastgelegd, van hard en zakelijk tot zacht en lieflijk. Yvonne van Gils had niet zomaar de inzendingen op een rij gezet, maar ook opvallende overeenkomsten ter vergelijking naast elkaar geplaatst.

Stoel

Tom Meerman toonde het restant van de foto's van de stoel-opdracht, samen met enkele van de reeds eerder getoonde opnamen. De nieuwe opdracht van Tom heeft de deadline van 24 augustus gekregen, waarna Tom op 31 augustus de resultaten presenteert. De beschrijving van de opdracht stond in een vorige nieuwsbrief:

Gelukkig hebben we de foto’s nog!
- op vakantie
- uit archief
- van iets wat was, maar niet meer is.
- wat jij mist.

Hou de nieuwsbrieven in de gaten voor de inzendmogelijkheden.

Samenwerking CFC-Odensehuis Culemborg

Na de pauze vertelde Renée Lankwarden, coördinator van het Odensehuis Culemborg, over het huis en de deelnemers, over geheugenverlies en het leven met dementie. Ze deed dat in de aanloop naar ons samenwerkingsproject dat vooralsnog de werktitel Geheugen in Beeld heeft meegekregen, en dat er in moet resulteren dat de thuiswonende Odense-deelnemers hun verhaal kunnen doen over hun leven met een geleidelijke achteruitgang van hun geestelijke gezondheid, gezien door de ogen van een fotograaf. Renée deed verder (met een grote glimlach op haar gezicht) verslag van haar inspanningen fondsen te werven voor het project.

Documentaire fotografie

Tom gaf vervolgens een (voor iedereen!) zeer interessante presentatie/les over documentaire fotografie. Namen als Jacob Riis, Dorothea Lange, Walker Evans en W. Eugene Smith kwamen voorbij, tezamen met hun vaak beroemde foto's. Hij toonde verschillende boeken met en over documentaire fotografie.

Toms verhaal is op zijn beurt weer een opstap naar een les- en begeleidingsprogramma voor de elf deelnemende CFC-fotografen. In een soort mentoraatsomgeving zullen zij, gekoppeld aan een deelnemer, hun documentaire foto’s maken. Begin volgend jaar volgen dan een expositie en waarschijnlijk een boek.

We zijn als fotoclub niet alleen voor onszelf bezig!

Volgende bijeenkomsten

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 15 juni in het Weeshuis. Johan Huizing vertelt dan als gastspreker over zijn flitsfotografie: hij fotografeert alles met gebruik van een reportageflitser. Een foto zonder flits ontstaat alleen als het ding weigert...

Op 6 juli sluiten we het seizoen af vanuit het nieuwe kunstcafé Vollin, Tollenstraat 26, dus niet in het Weeshuis. We krijgen groepsopdrachten die we buiten gaan uitvoeren en waarvan we de resultaten na terugkomst in het café onder de lunch gaan bekijken. Fiets meenemen!

Tot spoedig,

KeesM

 

Read More...
IMAGE Lieke Anna op visite
Saturday, 11 May 2019

Op zaterdag 11 mei 2019 hadden achtentwintig clubleden bezoek van Lieke Anna, een verhalen vertellende fotografe. Als je deze energieke fotografe hebt gehoord *) is je duidelijk dat er een verschil bestaat tussen 'een foto nemen' en 'een beeld maken', zover je dat nog niet duidelijk was.

Lieke Anna praat over thema's, locatie, kleur, symbolisme en kleding

Noot: de kleurenbanden in de projectie zijn veroorzaakt door interferentie van beamer en GSM... ze zaten uiteraard niet in de slide...

Ze vertelt dat de nabewerking van een beeld zes tot tien uur kan kosten. Daaraan gaat een proces vooraf van uitdenken van een opname. Het Wat, Hoe en Waarom moet tevoren goed doordacht zijn. Als je dat lukt, heb je de grootste kans op een geslaagd beeld.

Het mooie van Lieke als spreekster is niet alleen dat ze vlot presenteert, maar ook dat ze vertelt hoe ze haar werk maakt en verhaalt over de valkuilen die ze tegenkomt. Haar inleiding gaat niet alleen over foto's en over de emoties die ze in haar beelden vastlegt maar ook over hoe ze zich ontwikkelt, als kunstenaar maar ook als ondernemer. Ze laat 'speed edits' zien en foto's voor en na bewerking. Ze vertelt uitbundig over haar tocht om verder te komen in de fotografische wereld. Bekijk haar video over dit onderwerp (onderaan de pagina, onder de pakkende titel 'How to get shit done in photography', overigens Nederlands gesproken).

De samenwerking met Stef Bos komt uitgebreid aan de orde. Hoe een toevallige ontmoeting leidde tot een samenwerking die in een boek 'Ruimte' uitmondde. Dat is met haar eenendertig jaar een prachtige prestatie en een stapsteen naar volgende projecten. Het is niet vreemd dat ze de meegebrachte boeken uitverkocht.

Signeersessie

Het boek is aanleiding te vertellen over zelfpromotie, waar je op sociale media en in persoonlijke netwerken aan moet blijven werken. Beurzen bezoeken, aan wedstrijden deelnemen, zorgen dat je gepubliceerd wordt, een fotografisch CV opbouwen - het is allemaal belangrijk om met je kunst in de kijker te komen. Dat leidt er vervolgens weer toe, dat je selectiever kunt zijn in de opdrachten die je accepteert. Betaalde opdrachten die geheel in je eigen stijl passen geven lucht voor eigen vrij werk.

Prachtige fine-art-afdrukken

Ik denk dat een fotoclub gasten als Lieke Anna nodig heeft voor de frisse wind. Niet alleen voor de prachtige fotografie die de kunstenaar meebrengt, maar ook om de inspirerende verhalen. Fotograferen is niet een foto nemen, maar hard werken aan je fotografische ontwikkeling. Haar verhaal is de welgemikte duw die je af en toe nodig hebt om in de goede richting te gaan.
Kijk uitgebreid rond op haar site, de foto's en het blog. Er is ook een deel van de uitzending van Tijd voor Max te zien. Het blog-archief geeft een beeld van Liekes ontwikkeling vanaf april 2014. Portfolio reviews, workshops: het komt allemaal voorbij. Onder de titel 'De Verhalende Fotografie Experience' geeft Lieke Anna inmiddels zelf ook workshops.

------------------------------------------------

Ik zou het bijna vergeten: de rondvraag...

De CFC heeft van de Rabobank in het kader van hun actie Een aandeel in de Betuwe een cheque van €217,08 gekregen voor het samenwerkingsproject met het Odensehuis. Dank aan alle stemmers.

Trotse secretaris, penningmeester en voorzitter op de Rabobank. Foto genomen door de overbuurvouw van Kees, dan weet je dat.

Op 25 mei leidt Tom ons in in de Documentaire Fotografie. Dan is ook Renée Lankwarden van Odense aanwezig om het Odensehuis en het project toe te lichten. Voorts bespreken we de foto's van Lijnenspel (bezoek aan Den Haag, Erwin Olaf) en het restant van de Stoel-foto's.

De uitstap van 6 juli vindt plaats in Culemborg, met fotoopdracht. We hebben daarbij een geheel nieuwe start- en terugkom-locatie, dat wordt gezellig. Nadere instructie volgt.

De nieuwe opdracht van Tom ('Gelukkig hebben we de foto's nog') heeft de deadline van 24 augustus gekregen, waarna Tom op 31 augustus de resultaten presenteert. De beschrijving van de opdracht stond in een vorige nieuwsbrief:

Gelukkig hebben we de foto’s nog!
- op vakantie
- uit archief
- van iets wat was, maar niet meer is.
- wat jij mist.

Aan het werk!


vriendelijke groet,

de voorzitter
KeesM.

*) zo niet: jammer, dat heb je dan enorm gemist...

Read More...
IMAGE Nieuwsbrieven en blogberichten
Saturday, 27 April 2019
Tja, wat is het nut van een blog?

Onze club geeft aan de leden een prima nieuwsbrief uit. Hulde aan Milou, Joyce en Rob !!

Af en toe schrijf ik daar wat in, en dat roept de vraag op wat het nut van een blogbericht op deze site is. Als ik zie hoe weinig leden inloggen op de website is de belangstelling voor hetgeen áchter het wachtwoord staat, gering. Hoe staat het dan met belangstelling vóór het wachtwoord? De bezoekersaantallen aldaar overschrijden soms verre het aantal leden van de club, dus externe bezoekers zijn er kennelijk wel. Nu kan het zijn dat websurfers helemaal niet geïnteresseerd zijn in onze CFC, maar dat ze via Google bij ons tercht komen vanwege berichtjes over Elvira Smit van de Kronkeling, Maarten Rots of Erwin Olaf (geen link, want die staat dus in de Nieuwsbrief). Misschien moet ik meer doen aan name-dropping... Helmut Newton en Stephen Shore! Robert Mapplethorpe! Zo, eens kijken of deze blog meer belangstelling krijgt dan een doorsnee clubbericht ;-)

Stof tot nadenken bij het ontwerpen van een nieuwe website...;-)

InBeeld van de Fotobond

De Fotobond geeft sinds kort een digitale versie uit van het kwartaalblad InBeeld. Ik vind het een fantastisch product. Dit voorjaar heeft de Algemene Vergadering van de bond besloten het papieren blad nog te handhaven, zij het niet vier maar drie maal per jaar. Daarnaast verschijnen de papieren exemplaren ook in digitale vorm, met twee extra digitale versies, die niet op papier verschijnen. Het compromis illustreert een moeizame overgang van papier naar beeldscherm. Geleidelijkheid is hier kennelijk de beste weg. Begrijpelijk, want een boek of blad in de hand houden is gewoon lekker.

De digitale versie echter heeft grote voordelen. Mooi gemaakt, knap geprogrammeerd. Er zijn vooral meer foto's... Bekijk bijvoorbeeld de opnamen van de Bondsfotowedstrijd (al zijn die natuurlijk ook op de website van de Bond te bekijken).

Vergelijk de jongste papieren versie (nou ja, in pdf dan, of die van je deurmat) met de interactieve digitale...

Fotobond: ga zo door!

Terug naar normaal

Overigens valt me in de jongste versie van InBeeld op, dat de jury van de Bondsfotowedstrijd impliciet pleit voor een terugkeer naar 'normaal':

Juryleden waren Diana Bokje, René van Rijswijk en Hans Brongers. Hun rapport klinkt positief, maar constateert in het algemeen ook een aantal minder gunstige punten, vooral in de bewerking. Te veel verscherpt, overdrijving in verzadiging, dramatisering of filtergebruik, nèt het verkeerde papieroppervlak gebruikt, enz.

Ook Willem Melching spreekt in zijn rubriek 'Willem weet van wanten' over een overdosis drama in onze foto's:

Groots en meeslepend willen veel fotografen zijn. Dat valt in de praktijk nog niet mee, want de kijker is al zo verwend. De hele dag passeren op internet de meest dramatische plaatjes uit crisishaarden van over de hele wereld. Zielige mensen, grote branden en vreselijke ongelukken zijn maar één muisklik verwijderd. Kun je daar als goedwillende amateur mee concurreren? Nee, dat is best wel lastig. Daarom is het voor veel fotografen erg verleidelijk om hun foto’s te dramatiseren. Met HDR-technieken worden saaie kiekjes net zo lang gepimpt tot ze bijna onherkenbaar van grimmigheid zijn geworden.

Melching voegt zelfs toe: 'Photoshop maakt meer kapot dan je lief is'.

Het pleidooi voor minder drama klinkt mij als 'straight photographer' als muziek in de oren.

Ik zie overigens dat er weer blaadjes aan de bomen zitten, dus ik ga mijn camera uit het vet halen.

groet

KeesM

 

Read More...
IMAGE Uitstap Erwin Olaf
Saturday, 06 April 2019

Op zaterdag 6 april 2019 maakten we een zeer geslaagde uitstap naar de dubbeltentoonstelling van de jarige Erwin Olaf. Deze zeer enthousiaste en charmant Duits-Nederlands sprekende Italiaanse rondleidster maakte ons in het Gemeentemuseum wegwijs in de wereld van Olaf. Hier geeft zij uitleg bij een opname uit de Berlijnse serie. De rondleidster is kunsthistorica en toonde op haar smartphone het schilderij waarop de foto gebaseerd is. De andere helft van de groep had een andere gids, daar heb ik geen plaatje van :-(

RobM zal een blog schrijven over de uitstap (ik neem aan in de nieuwsbrief), dus dat hoef ik verder niet te doen.

Ik plan zelf een inhoudelijke beschouwing te maken op mijn site FotoCode. Even geduld.

Vriendelijke groet,

KeesM

Read More...
IMAGE Bijeenkomst 16 maart 2019
Saturday, 16 March 2019

Tjonge dit wordt een lang blog.

ALV

De ALV is goed verlopen. Korte samenvatting: alles is goedgekeurd en vastgesteld ;-)

EelcoB is nieuw lid van de Controlecommissie.

 

De Bondsfotowedstrijd 2019

De foto's zijn te vinden op de site van de Fotobond

Het belangrijkste inhoudelijke deel voor de pauze was het verslag dat JoyceE en ArnoE deden van hun bezoek aan de bespreking van de Bondsfotowedstrijd 2019 in Druten op zondag 3 maart. Ik geef hieronder het verslag van de hand van Joyce weer. Ik heb het voor dit blog minimaal geredigeerd.

-------------------------------

Impressie bespreking inzendingen Bondsfotowedstrijd

Er waren ongeveer vierhonderd mensen aanwezig. De fotoclub Maas en Waal had deze keer de organisatie van de Bondsfotowedstrijd op zich genomen in het kader van hun 25-jarig bestaan. Het was een lange dag. In de ochtend werden alle prijswinnende foto’s getoond en werden de prijzen uitgereikt. Na de lunch konden de fotoclubs hun series laten bespreken op voorintekening.

⦁ 164 clubs hebben ingezonden, dus in totaal waren er 1640 foto's
⦁ waarvan 251 bronzen stickers, 47 zilveren en 9 gouden
⦁ 2 bronzen stickers voor onze fotoclub: MilouO en JanC
⦁ de jury bestond uit: Diana Bokje, Hans Bongers en René van Rijswijk

In het praatje vooraf stelt de jury dat het niet gaat om de plaats waarop je bent geëindigd, maar om het leermoment en de inspiratie die je opdoet. Als je foto niet hoog heeft gescoord wil dat niet zeggen dat je foto slecht is, maar dat andere foto’s beter zijn. De beoordeling door de juryleden liep uiteen: voor dezelfde foto kon een 4 en een 9 gegeven worden!
Er wordt gelet op: verbeeldingskracht, scheppingskracht (=techniek) en zeggingskracht, waarbij verbeeldingskracht en zeggingskracht het voornaamste zijn.

Voor de presentatie in de CFC hebben Joyce en Arno een selectie gemaakt uit de winnaars: 107 van de 251 brons, 27 van de 47 zilver. Wel alle goud, dat is dit jaar overigens uitzonderlijk veel.

Uit het juryrapport:
Alle genres waren min of meer vertegenwoordigd. Volgens de jury waren alle stadia van fotografische ontwikkeling voorbij gekomen. Het overgrote deel van de foto’s waren gemiddeld, met aardig wat clichématige motieven als zonsondergangen, doorsnee reisfotografie, oververzadigde landschappen en zware dramatische luchten. De jury gaf de voorkeur aan foto’s die verrassen door onderwerpkeuze en vormtechnische uitwerking. In de technische uitwerking ging het redelijk vaak mis: te sterke verzadiging, zichtbare oververscherping, onscherpte waar het scherp moest zijn. Er waren redelijk wat slechte prints. Afdrukken zijn heel belangrijk, ze kunnen voor extra punt zorgen, maar ook voor puntenaftrek. De papiersoort kan het verschil maken.

Wat Joyce en Arno opviel bij de stickers:

Bij Brons (251)
⦁ Veel gemanipuleerde en geënsceneerde foto’s w.o. portrettten (sproeten zijn in) en stillevens, ook veel kinderen. Totaal ongeveer 28% portretten waarvan 11% kinderen.
⦁ functionele onscherpte
⦁ licht/schaduw
⦁ ongeveer 40% zwart wit
⦁ straatfotografie en architectuur wat minder aanwezig.

Bij zilver (47), eruit springen ook hier
⦁ portretten, ook van kinderen (34% w.v. 12% kinderen))
⦁ stillevens
⦁ 34% zwart wit

Bij goud (9)
⦁ Geënsceneerde foto’s
⦁ 4 van de 9 zijn portretten (44%), 2 met sproeten
⦁ 1 zwart wit

In zijn algemeenheid: felle kleuren ontbreken veelal, meer zachte tinten.
Redelijk wat vierkante foto’s.

Onze CFC-serie werd besproken door René van Rijswijk.

Opmerkingen vooraf:
⦁ Passe partout en foto moeten een geheel zijn en verzorgd
⦁ De fotograaf moet wat doen met een foto: licht en compositie geven meerwaarde. Je moet er wat aan toevoegen.
⦁ De foto’s worden individueel bekeken; de juryleden geven direct een cijfer. Maar er wordt ook gekeken naar de presentatie van de 10 foto's .
⦁ Ook hier de opmerking dat er een groot verschil in punten bij de jury was.

René van Rijswijk over onze individuele foto's:
MilouO:
⦁ Kleurig, weerspiegeling. De poes geeft aan deze foto de meerwaarde als toegevoegd beeldelement. Huizen en poes samen maken het verhaal. Mooi licht op poes. Zonder poes niet zo'n hoge score.
⦁ Man met hond: treurig beeld, omgeving die niet vrolijk stemt, melancholiek. Zou uit serie kunnen komen of er kan er een van gemaakt worden.
YvonneS:
⦁ Foto met rode achtergrond: muur correspondeert met rode stoplichten. Schaduwen bepalend. Figuur neemt schaduw bij de hand; is perfect gedaan.
⦁ Mensen op... Read More...

IMAGE Bijeenkomst 23 februari 2019
Friday, 01 March 2019
Je naam in de exif/IPTC-gegevens van je foto’s Iedereen weet dat een foto (jpg, bijvoorbeeld) niet alleen beeldinformatie bevat maar ook technische gegevens over gebruikte apparatuur, sluitertijd, diafragma enz.: een lijst zo lang als je arm. Tom Meerman wees er in zijn presentatie van de paprika-foto’s op, dat het verstandig is in je camera je naam te registreren als auteur en copy-rechthebbende. Die naam wordt dan automatisch in iedere foto vastgelegd. Je doet dat (doorgaans) in het menu met het steeksleutel-symbooltje, daarna bij mijn camera onder Save Data Setting. Het is wat gepuzzel met een cursor en letters op een klein schermpje, maar het is me gelukt. Bijkomend voordeel is dat je camera van je naam is voorzien, al zit die een beetje verstopt. Misschien helpt het, mocht je hem verliezen. Op mijn vakantie-cameraatje kan het niét, dus het gaat zeker niet voor alle camera’s op. Raadpleeg je handleiding! Ik had al wel uitgezocht hoe je eerste vier letters die de camera aan de bestandsnaam van iedere foto geeft, kan veranderen. DSCF3825.jpg wordt bij mij KEES3825.jpg. Dat gaat in hetzelfde menu. Dank aan Tom.   TomM wijst met de door zijn broer uit ebbenhout gedraaide 'baton'. Dat doet hij op een dia uit zijn fraai vormgegeven presentatie over het paprika-project. De beamer was door MarcelM bijgesteld: een aanmerkelijke verbetering. Foto Kees Molders   Stoel Als vervolg op de paprika-opdracht (29 foto's!) geeft TomM de opdracht 'stoel' mee. Nadere info volgt, maar denk alvast na over het fenomeen stoel.   15-minuten-presentatie LiaS hield een indrukwekkende en ontroerende foto-presentatie over een vrouw met anorexia, het diepe dal waar ze met haar kinderen doorheen moest en haar moeizame weg naar beterschap. Dat was met afstand de meest indringende presentatie die we ooit in de CFC hebben gezien... Hulde aan Lia. Dat herinnert ons er aan dat we meer werk van leden willen zien: heb je stof voor een 15-minuten-presentatie, meld je dan bij één van de bestuursleden. Je voordracht wordt dan ingepland in het jaarprogramma. Bedenk dat er in een club altijd mensen zijn die je willen helpen met het in elkaar zetten van een presentatie, als je er zelf niet uitkomt. Je moet dan wel je vinger opsteken in de rondvraag...   Aldi-prints onder goed licht We hebben vaker geluiden gehoord als zouden Aldi-afdrukken te donker zijn. MarcelM heeft het uitgezocht. Onder daglichtlampen liet hij een aantal zelf gemaakte proefafdrukken zien, vergeleken met overeenkomstige Aldi-afdrukken. De conclusie luidt, dat de Aldi-printjes niet te donker zijn, maar dat je foto’s onder goed licht moet bekijken. Anders oogt die te donker, maar dat ligt dan niet aan de afdruk... Aldi maakt prima afdrukken in glans en mat (nou ja mat: meer het aloude pearl): - A4 voor €0,49 per stuk + €1,99 verzendkosten; - 30 x 45 cm voor €1,99 per stuk + €3,75 verzendkosten. Vergeet niet, bij je bestelling het vinkje ‘automatisch verbeteren’ weg te halen. Verbeteren doen we zelf wel. Nu nog een sponsorcontract met de CFC ;-) À propos goed licht: The Online Photographer, een amerikaanse blogger, heeft op zijn blog op 22 februari (toeval?) een lang, zeer lezenswaardig artikel gewijd aan Dark Prints and Viewing Light. Hij gaat in een aanvullend artikel in op de verlichting van tentoonstellingen, een klachtenbron. "The way I feel is that to take a print that was made to be displayed under bright light and ruin peoples' experience of it in order to enhance its longevity is inherently absurd. Prints aren't magic fetishes that work in the dark. Why preserve something meant to be enjoyed if it can never be enjoyed?"   Histogram Marcel hield overigens ook een nuttige uiteenzetting over het gebruik van het histogram. Voor ons Portret-project van vorig jaar had ik eerder een tijdelijke histogram-pagina gemaakt die nog steeds bestaat. We hopen dat dit soort les-pagina’s voortaan in de onze eigen, nieuwe CFC-website kunnen worden opgenomen. Die komt er overigens aan... nog even geduld.   Soort zoekt soort HuubvB zoekt contact met clubgenoten die net als hij een camera van het merk S. bezitten, om tips uit te wisselen of problemen op te lossen. Een goede vraag. Vermoedelijk geldt iets vergelijkbaars voor anderen met de merken C., N., F., O. etc. Het vinden van lotgenoten wordt makkelijker als iedereen zijn gegevens op de site aanvult. Ook nieuwe leden zoeken contact over van alles, en het is wel zo galant als iedereen op de website zijn/haar naam, foto en andere gegevens op de profielpagina zet, achter het wachtwoord. Dus hierbij de... Read More...
IMAGE BFW2019 en raw versus jpg
Saturday, 02 February 2019

Hans S had de eer de bespreking te leiden van de veertig kandidaat-inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd 2019. Ook de clubhond deed weer mee ;-)

Vervolgens schuifelden de leden langs de afdrukjes, met hun scorelijstje in de hand. Ter bezichtiging waren de inzendingen afgedrukt op Aldi-A4tjes; de echte inzendingen moeten net worden afgedrukt binnen een passe-partout van 40x50 cm. Zie de mail van Marcel M d.d. 21 januari 2019 en de nog komende nieuwsbrief.

Naar de BFW worden ingezonden de foto's van:

Milou O (2x), Yvonne S (2x), Luc S (2x), Marcel B, Jan C, Rob M, Joyce E.

Ikzelf heb een inleiding gehouden over de voordelen van raw- bestanden ten opzichte van jpg's, met voorbeelden van jpg's 'recht uit de camera' en in rawconverters behandelde raws. Ik overweeg een filmpje te maken van die inleiding. Op mijn site FotoCode heb ik een pagina over de behandelde software (o.a. Lightroom en Capture One Express), met beoordelingen en vindplaatsen.

Groeten,

KeesM

 

Read More...
IMAGE Opfriscursus
Saturday, 02 February 2019
    Op zaterdag 26 januari 2019 gaf Rob M in de bovenzaal van het Weeshuis de eerste les in zijn opfriscursus. Veertien CFC-leden verdiepten zich opnieuw in diafragma, sluitertijd en ISO, en vooral in de weerbarstige menu’s van hun camera’s.   Rob had met vooruitziende blik de eigenaren van Sony, Canon, Nikon en de rest gevraagd bij elkaar te gaan zitten, om de spraakverwarring te beperken. Marcel M gaf ondersteuning. Foto’s Kees M.   vriendelijke groet, KeesM Read More...

Foto's van de maand (Winnende foto's)

Welkom: kijk, geniet en laat je inspireren!

Fotoclub Culemborg

Fotobond logo final 500px

Leidraad voor onze vereniging is dat iedereen met plezier in fotografie, beginner of professional, zich bij ons thuis moet kunnen voelen.
We willen een actieve club zijn met veel ruimte voor eigen initiatief van de leden.

Read more: Welkom: kijk, geniet en laat je inspireren!